Bacaan Selepas Berwudhu’

Bacaan selepas berwudhu'

 Bacaan selepas berwudhu'

Maksudnya:

“Aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang Maha Esa, Yang tiada sekutu bagiNya dan aku mengaku bahawasaya Nabi Muhammad itu hambaNya dan pesuruhNya.